Trung tâm vùng thành phố New York (NYCRC) đã hoàn trả khoản vay trị giá 125 triệu USD cho 250 nhà đầu tư EB-5. Trong đó, hoàn trả khoản vay

READ MORE