Sáng 12/4, tập đoàn ký kết giao kèo tổng thầu với Delta, giao kèo giải đáp, điều hành, giám sát sở hữu Artelia cho SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang.

READ MORE