Metro Star sẽ được chính thức ra mắt

8g00 ngày 11/12/2018 Tại Trung tâm hội nghị GEM Center (số 08, Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Metro Star

website chính thức http://metrostar.itr.vn

READ MORE